דרוש קטגוריה סוג תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
דרושים/ות מטפלים/ות כללי פומבי 13/07/2022 01/08/2023
דרושים/ות מדריכים/ות מחליפים/ות לצהרונים כללי פומבי 20/02/2022 01/08/2023

עבור לארכיון דרושים