סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-6301710
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011

מעונות

מעונות קהילתיים מבית ״רשת התחלה חכמה״ של החברה למתנ״סים.

רכזת מעונות: רותי מזרחי
מזכירת מעונות: כוכי ינוקא

מסגרת חינוכית לילדים בגילאי חצי שנה עד שלוש על פי חלוקה לקבוצות גיל, בפיקוח משרד העבודה והחברה למתנ״סים, ובשיתוף משרד הרווחה והאגף לשרותים חברתיים. במעונות שלנו, גישה חינוכית תואמת התפתחות, מגוון התנסויות ויחס אישי. הצוות מקצועי ומודרך על פי גישה חינוכית ייחודית המאפשרת לילד בחירה ומתעדת תהליכים התפתחותיים.

התפיסה החינוכית: מטרות, עקרונות וערכים
במעונות של הרשת מתקיימים קשרי גומלין שיתופיים, הדדיים ומשמעותיים עם הקהילה שבתוכה הם פועלים. אנו רואים
בהורים גורם משמעותי ושותפים מלאים בתכנון ובעשיה החינוכית. תכניות רבות מתקיימות בשיתוף הורים ובשיתוף גורמים בקהילה.

יצירת מסגרת חינוכית מיטבית לגיל הרך
במעונות ניתן מענה לצרכים של הילדים בגילאי לידה עד שלוש, במכלול תחומי ההתפתחות מתוך מענה לקצב, למזג ולפוטנציאל האישי של כל ילד וילדה.

הסביבה החינוכית במעונות
הסביבה החינוכית במעונות כוללת היבט אנושי ואיכותי בין המחנכות והקשרים בינן לבין הילדים, היבט פיזי - ארגון מרחב מתאים למתן טיפול יום יומי איכותי לקיום התנסות ולמידה.

רשת ״התחלה חכמה״ מבוססת על הערכים הבאים: איכותיות - מקצועיות ומצויינות | כבוד האדם - התייחסות בכבוד: לילדים, למשפחותיהם, לצוות, לסביבה ולשותפים | קהילתיות - לשתף את כולם בעבודתנו, בשאיפה לטיפוח מסורות, לשיח זהויות ולהשגת מחוייבות, משמעות, שייכות וערבות הדדית בדגש על מעון בונה קהילה | שמחת חיים - שמחה ומאור פנים, באווירה של אופטימיות והומור. 

התשלום במעונות עפ״י שכר לימוד מדורג של משרד העבודה.
לוח חופשות: בהנחיית משרד העבודה והחברה למתנ״סים.

מעון חלומותיי 08-6337133מעון קולייר 08-6301820 | מעון שורשים 08-6307066

מעון קהילתי חלומותיי
מעון קהילתי קולייר
מעון קהילתי שורשים
  • משרד רואה חשבון
  • החברה למתנסים
  • עיריית אילת
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים