סמל המרכז הקהילתי

טל:
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011

חברי הנהלה

חברי דירקטוריון

יו“ר - ד“ר דרורי גניאל

בן לולו פרידה

בנבנישתי דלית

דרבי יעל
חזן אביבה

מזגיני בני

עוליאל ערגה

פריינטה סיגל

קלדרון קלייר

רובין חני

שביט מיכל

שילו חגית

 

  • משרד רואה חשבון
  • החברה למתנסים
  • עיריית אילת
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים