סמל המרכז הקהילתי

טל:
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011

נהלי הרשמה

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים

•פעילות החוגים תחל 1.9 ותסתיים 30.6

• הרישום והתשלום לחוגי המתנ”ס הוא לכל תקופת הפעילות.

• לא ניתן להרשם ולשלם עבור חלק מתקופת הפעילות.

• פתיחת חוג/קורס, מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

• משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.

• ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, מזומן או בהמחאות.

• בתחשיב עלות החוגים, נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ”י רשימת החופשות בחוברת.

• לתשומת לבכם מחירי החוגים כוללים חומרים )אלא אם כן צוין אחרת(.

ביטול השתתפות בחוג או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לפרוש מחוג ע”י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ”ס.

• באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.

• משתתף המפסיק את פעילותו, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר  הכספים יכנסו לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול, עפ”י החלק היחסי של התקופה שבה היה רשום.

• אופן החזרת הכספים הוא עפ”י אופן התשלום בה השתמש הרוכש. למשלמים בכרטיס אשראי, ינתן זיכוי בכרטיס האשראי בהתאם לתשלומים. למשלמים באמצעות המחאה, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ”ס. על כל המחאה שתוחזר, יחויב המשתתף ב-10 ₪ עמלה. למשלמים במזומן, כספם יוחזר באמצעות העברה בנקאית.

• אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

• בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק ע”י המתנ”ס ולא ישירות מול הבנק.

ביטול מנוי תיאטרון/הרצאות או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לבטל מנוי ע”י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ”ס.

• באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.

• הביטול יכנס לתוקף החל מהמפגש הבא שלאחר תאריך בקשת הביטול.

• משתתף המפסיק את פעילותו, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף החל מהמפגש הבא שלאחר תאריך הודעת הביטול עפ”י החלק היחסי של המפגשים שבהם היה רשום, פרט לדמי ביטול בגובה של %5 מהעסקה.

ביטול רישום לקורס או מעבר לפעילות אחרת והחזר כספי:

• ניתן לבטל את הרישום לקורס לפני תחילת הקורס, ע”י הגשת בקשה במזכירות המתנ”ס.

• באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.

• לא יינתן החזר כספי בעבור ביטול במהלך הקורס.

הנחות:

• לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים תינתן %10 הנחה לחוג השני, לשלושה משתתפים %15 הנחה לחוג השלישי, הזול מביניהם.

• במקרים מיוחדים, ניתן לפנות לועדת הנחות על ידי מילוי בקשה ובצירוף מסמכים.

• אין כפל הנחות.

 

  • משרד רואה חשבון
  • החברה למתנסים
  • עיריית אילת
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט | חוגים