פותחים הרשמה ב-20.5.19 באתר בלבד!


הרשמה במתנ"סים: בית רובין, יעלים, קולייר, שחמון

החל מהתאריך 2.6.1

בימים א'-ה', בשעות 16:00-20:00 / 8:30-13:30