מנהל
יואב יצחק הלוי
טל: 08-6307033
פקס: 08-6307034

אגף הספורט

טלפון המחלקה: 08-6307033

צוות עובדי אגף הספורט, רואים את פעילויות הספורט, כמנוף לפעילות חינוכית-ספורטיבית המקנה בנוסף ליכולות הגופניות והמקצועיות, גם ערכים חינוכיים חברתיים, המהווים יסוד לתרבות וחברה טובים יותר.