סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-6301710
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011