סמל המרכז הקהילתי

טל:
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011