קייטנות קיץ 2023

.אוטוטו נפתחת ההרשמה לקייטנות קיץ 2023


פותחים הרשמה לקייטנות 2023
לילדי הגנים וכיתות א׳-ג׳
ולילדי כיתות ד׳ ומעלה בקייטנות מקצועיות

פתיחת הרישום ביום שלישי , י״ז סיון, 6.6.23

באתר רשת המתנ״סים אילת: 

www.eilatmatnasim.org.il