"בית הספר של החופש הגדול"

לבוגרי כיתות א'-ו'

 

התכנית תופעל מיום 1.7.21. עד ליום 21.7.21

בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00

בבתי הספר היסודיים ברחבי העיר.

במהלך התכנית יעסקו התלמידים בתכנים לימודיים, חווייתיים וערכיים

ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה מגוונים.

 

התכנית פועלת בשילוב הצוותים החינוכיים של בתי הספר.

 

 

עלות מסובסדת להשתתפות בתכנית: 300 ₪ לתלמיד.

* הרישום הינו לכיתה בה לומד התלמיד.

רישום לבית ספר אחר – לא יתקבל.

 

* הסעות לילדי החינוך המיוחד.

יש להביא כריך / ארוחת בוקר ובקבוק מים אישי.