היה נכון

רשת המתנסים אילת

       ברכות להצטרפותכם לתנועת הצופים הפועלת תחת רשת המתנ"סים אילת.

הרשת דואגת לשרת אתכם ולתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן.לנוחיותכם טופס התקשרות , אנא הקפידו במילוי הטופס .
נהלי השתתפות לעיונכם נמצא כל העת גם באתר רשת המתנ"סים אילת בכתובת www.eilatmanasim.org.il
אנו מבקשים להביא לידיעתכם את נהלי רשת המתנ"סים בעת ההתקשרות עימנו. לקריאת נהלי הרשמה, יש להיכנס לקישור הנמצא בראש המסמך.
הריני לאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה והנני מסכים לאמור בהסכם זה.   

עבור מפעלים/טיולים/קורסים, טופס מתאים נמצא באתר תנועת הצופים, יש להגיש לפני כל מפעל/טיול.
טופס בלינק המצורף : http://darag.zofim.org.il/magazin_item.asp?item_id=338390014369
יש להגיש את הטופס לצוות בשבט או לשלוח למייל  [email protected]

פרטי המשתתף

פרטי ההורה 

הצהרה רפואית 

אנא סמן

אנא סמן

אנא סמן

ילד הרשום בשנת הלימודים במסגרת חינוך מיוחד, באחריות ההורה לעדכן את הצוות בכדי לעמוד על צרכיוהמיוחדים ולאפשר השתתפותו בתנאים המתאימים לו. * שדה חובה

אני מאשר/ת פרסום תמונות של בני/בתי במסגרת הפעילות * שדה חובה

Browser not supported