בית המנהיגות של הילדים

תלמידי כיתות ד' - ו' מכל בתי הספר עיר.

הם כאן כדי לפתח פעילות פנאי, פעילות ערכית וחברתית לכלל ילדי העיר