ראש השנה  ימים ב'-ד'          6-8.9.21
 יום כיפור  ימים ד'-ה'  15-16.9.21
 סוכות ושמחת תורה  ימים ב'-ג' 20-28.9.21
 פורים  יום ה'  17.3.22
 פסח  ימים ו'-שבת  15-23.4.22
 ערב יום השואה  יום ד'  27.4.22 פעילות עד השעה 19:00
 ערב יום הזיכרון  יום ג'  3.5.22 פעילות עד השעה 19:00
 יום הזיכרון  יום ג'  4.5.22 פעילות עד השעה 13:00
 יום העצמאות  יום ה'  5.5.22
 שבועות יום א'  5.6.22
 יום אחרון לפעילות החוגים **  יום א'  31.7.22

** ייתכנו שינויים בהתאם לנסיבות