יו"ר - ד"ר דרורי גניאל

בן יונס אריה

בן יוסף פרידה

דרבי יעל

חזן אביבה

סימלמיץ בטי

עוליאל ערגה

פריינטה סיגל

רובין חני

שחף יוסי

שילו חגית

שלם שמוליק