משרד החינוך

אילת

רשת המתנסים אילת

מדינת ישראל

משרד החינוך

מינהל חברה ונוער

לשכת מנהל המינהל

הצהרת בריאות הורים להתנדבות נוער בחירום/קורונה 

נא למלא שם מלא של המתנדב/ת

יש לציין את מסגרת הנוער העיקרית בה פעיל/ה הנער/ה

מאשרים לבני/בתי לקחת חלק בפעילות ההתנדבות המתקיימת בשעת חירום, כפוף להנחיות הפעלת מתנדבים בחירום * שדה חובה

לבני/בתי אין הוראת בידוד ואינו חולה בכל מחלה שהיא * שדה חובה

הצהרת בריאות ( בהתאם להוראת משרד הבריאות יש לבצע את הבדיקה לפני כל אחת מהפעילויות ). **הריני לאשר כי נמדד חום למשתתף ,לפני הפעילות והוא אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס, **אין לי קשיי נשימה, וככל הידוע לי לא נחשפתי לחולה קורונה מאומת. ** ידוע לי כי למען שמירה על בריאותי ובריאות המשתתפים אעדכן את רשת המתנ"סים על כל שינוי רפואי בהתאם להצהרה זו. * שדה חובה

במידה והמשתתף אינו עומד בתנאי הצהרת בריאות זו - חל איסור להשתתף בפעילות !

Browser not supported