משרד החינוך

אילת

רשת המתנסים אילת

מדינת ישראל- משרד החינוך

מינהל חברה ונוער - לשכת מנהל המינהל

אישור הורים להשתתפות בפעילות אגף הנוער

מגפת הקורונה, הציבה בפנינו אתגרים חדשים. דווקא בעת הזו, חשוב לשמור על שיגרה וליהנות מפעילות עשירה ומגוונת. רשת המתנ"סים פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות ולתו הסגול ומתעדכנת על בסיס יומיומי בהנחיות. חשוב שתשתפו פעולה ותישמעו להנחיות. בברכת בריאות איתנה.

 

נא למלא שם מלא של המתנדב/ת

יש לציין את מסגרת הנוער העיקרית בה פעיל/ה הנער/ה

מאשרים לבני/בתי לקחת חלק בפעילות המתקיימת בשעת חירום, כפוף להנחיות הפעלת מתנדבים בחירום * שדה חובה

לבני/בתי אין הוראת בידוד ואינו חולה בכל מחלה שהיא * שדה חובה

הצהרת בריאות ( בהתאם להוראת משרד הבריאות יש לבצע את הבדיקה לפני כל אחת מהפעילויות ). **הריני לאשר כי נמדד חום למשתתף ,לפני הפעילות והוא אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס, **אין לי קשיי נשימה, וככל הידוע לי לא נחשפתי לחולה קורונה מאומת. ** ידוע לי כי למען שמירה על בריאותי ובריאות המשתתפים אעדכן את רשת המתנ"סים על כל שינוי רפואי בהתאם להצהרה זו. * שדה חובה

במידה והמשתתף אינו עומד בתנאי הצהרת בריאות זו - חל איסור להשתתף בפעילות !

Browser not supported