חברי הנהלה | רשת המתנ"סים אילת

סמל המרכז הקהילתי

טל: 08-6307010
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011

חברי הנהלה

חברי דירקטוריון המתנ״סים

יו“ר - ד“ר דרורי גניאל 

בן לולו פרידה

בנבנישתי דלית

עו"ד דרבי יעל

חזן אביבה

מזגיני בני

עוליאל ערגה

פריינטה סיגל

קלדרון קלייר

רובין חני

שביט מיכל

שילו חגית

  • משרד רואה חשבון
  • החברה למתנסים
  • עיריית אילת
  • מתנסנט