רשת המתנ"סים אילת

סמל המרכז הקהילתי

טל:
matnaseilat@gmail.com
פקס: 08-6307011

הסכם השתתפות -

הנחיות למילוי הטופס:

ברכות להצטרפותכם לחוגים ולפעילויות של רשת המתנ"סים אילת.

הרשת דואגת לשרת אתכם ולתת מענה לבקשותיכם ככל שניתן, יחד עם זאת אנו מבקשים להביא לידיעתכם

את תקנות רשת המתנ"סים בעת ההתקשרות עימנו.

 

נהלי הרשמה ותשלום:

פעילות החוגים תחל ב-1.9 ותסתיים ב- 30.6.

הרישום והתשלום לחוגי המתנ"ס הם לכל תקופת שנת הפעילות.

לא ניתן להרשם ולשלם עבור חלק מתקופת הפעילות.

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.

ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, מזומן או בהמחאה.

בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות המפורסמת.

לתשומת לבכם: מחירי החוגים כוללים חומרים (אלא אם כן צוין אחרת).

 

החזר כספי בעבור ביטול השתתפות בחוג מעבר לפעילות אחרת:

ניתן לפרוש מחוג ע"י הגשת בקשה בכתב במזכירות המתנ"ס. באחריות המשתתף/ת בלבד להגיש את הבקשה.

הביטול יכנס לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך בקשת הביטול.

משתתף המפסיק את פעילותו בחוג, יוכל לעבור לפעילות אחרת ברשת. במידה ואינו מעוניין לעשות כן, הביטול והחזר הכספים יכנסו לתוקף החל מהחודש שלאחר תאריך הודעת הביטול, עפ"י החלק היחסי של התקופה שבה היה רשום לחוג.

אופן החזרת הכספים הוא עפ"י אופן התשלום בה השתמש הרוכש. למשלמים בכרטיס אשראי, ינתן זיכוי בכרטיס האשראי בהתאם לתשלומים. למשלמים באמצעות המחאה, יוחזרו ההמחאות הרשומות לפקודת המתנ"ס.

על כל המחאה שתוחזר יחויב המשתתף ב - 10 ₪ עמלה. למשלמים במזומן, כספם יוחזר באמצעות העברה בנקאית

אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.

בכל מקרה, ביטול יעשה אך ורק ע"י המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

 

הנחות:

לשני משתתפים בחוגים מאותה משפחה, או למשתתף בשני חוגים ינתנו 10% הנחה לחוג השני, הזול מביניהם.

לשלושה משתתפים ינתנו 15% הנחה לחוג שלישי, הזול מביניהם.

במקרים מיוחדים, ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי בקשה בצירוף מסמכים.

אין כפל הנחות / מבצעים.

 

ביטוח:

הרשת דואגת לבטח את אחריותה החוקית כלפי משתתפיה בפעילות הרשת.

במקרה של אירוע/תאונה, באחריותכם להודיע מיידית למדריך החוג/פעילות. המדריך ידאג למלא דוח תאונה, להעביר את פרטי האירוע על גבי טופס מתאים הנמצא במזכירות, על מנת שנוכל להעביר הודעה מסודרת לחברת הביטוח. אין הרשת מתחייבת לקבל הודעות שנמסרו באיחור. אנו מחויבים לנהוג עפ"י הוראות חב' הביטוח.

 

אישור יציאה ממתחם החוג בסוף יום פעילות:

החוק אוסר שחרור ילדים מתחת לגיל 6, ללא ליווי מבוגר

(מיועד לילדים מגיל 6 ומעלה)

 

חובה למלא את כל השדות באדום !

 

הנני מאשר/לא מאשר לבתי/בני לצאת ממתחם הפעילות בסיום ללא ליווי מבוגר
אישור יציאה בסיום הפעילות:
הנני מצהיר/ה בזאת כי למשתתף בפעילות, אין בעיות רפואיות העלולות לסכן את בריאותו/ה בעת הפעילות.
מין:
חתימה:
  • משרד רואה חשבון
  • החברה למתנסים
  • עיריית אילת
  • ניוזלטר החודש
    מתנסנט |חוגים